Przewóz osób a uprawnienia. Co warto wiedzieć na ten temat, jeśli jesteś przedsiębiorcą świadczącym usługi transportowe?

17 maja 2017

Według obecnych przepisów (tj. art.39a ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym), do przewozu drogowego 9 osób łącznie z kierowcą wystarczające jest prawo jazdy kategorii B. Nie trzeba zatem posiadać świadectwa kwalifikacji zawodowej (kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe).

Inaczej prezentuje się sprawa, jeśli pojazd jest zarejestrowany na więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wówczas potrzebne będzie prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej (kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe).

Świadectwo kwalifikacji zawodowej – co to takiego?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Otrzymują go kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, CE lub D, DE i zajmują się (lub mają w planach zajmować się) przewozem drogowym.

Szkolenie okresowe czy kwalifikacja wstępna?

Od czego zależy rodzaj szkolenia, które ma obowiązek ukończyć kierowca? Od daty uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C lub D.

Kwalifikację wstępną powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku oraz kategorii C po 10 września 2009 roku. W tych przypadkach świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego dla miejsca szkolenia.

Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008 roku oraz kategorii C przed 10 września 2009 roku. W ten schemat wpisują się też kierowcy, którzy chcą dostać kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Przewóz osób a uprawnienia – podsumowanie

Reasumując – aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, trzeba posiadać:

  • prawo jazdy kategorii C, CE, D, DE,
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
  • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
  • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).